ترانه دختر شیرازی

این آهنگ هم از خاطرات منو احسان در یک سوله
با ۱۲۰ نفر آدم دیگه
وقتی که این آهنگو میخوندیم نزدیک یک ماه بود شهر نیومده بودیم
و محبوس بودیم
همه یه لباس ، یه رنگ بودیم
یه غذارو میخوردیم ، یه چیز میخوندیم ، یه کار میکردیم
تلفن ، موبایل ، اینترنت و هیچ چیزه دیگه هم نداشتیم
وقتی اومدیم شهر مردمو دیدیم جمله هممون بود:
“اه اه اه اه ، آدیمزاد ، مرد ، زن!!! ، اه اه اه اه اه  دختر!!! ،
اه اه اه  آرایش ، اه اه اه اه  وای خدا اینجارو میگن شهر”
بنده مسیح ۱۱۴ هستم
احسان فکر کنم ۱۱۹ بود اگر درست بگم
یاد احسان ۸۸ خالی
هر روز صبح ساعت ۴٫۵ بیدار بود
شعر ترانه دختر شیرازی بدین گونه‌است

 
دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
موهاتو به من بنما تا شوم راضی
موهامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
کمند تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه
شیرازی جون جونم
دختر شیرازی
مرده لبهاتم تو سرو نازی

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
ابروتو به من بنما تا بشم راضی
ابرومو میخوای چه کنی بی حیا پسر
کمون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
چشماتو به من بنما تا بشم راضی
چشمامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
بادوم تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه

دختر شیرازی جونم دختر شیرازی
لباتو به من بنما تا بشم راضی
لبامو میخوای چه کنی بی حیا پسر
قیطون تو بازار ندیدی اینم مثل اونه
ولیکن نرخش گرونه ولیکن نرخش گرونه
شیرازی جون جونم دختر شیرازی
مرده لبهاتم تو سرو نازی

2 دیدگاه برای “ترانه دختر شیرازی

دیدگاهتان را بنویسید