اغفال وکلاهبرداری توسط فروشندگان تصفیه آب با توسل به دستگاه فریبنده ای بنام الکترولیز

      دوستانی که تاکنون دستگاه تصفیه آب خانگی یاغیرخانگی نخریده اند،توجه ودقت کنند که شرکتها ونمایندگان وسایرفروشند گان تصفیه آب،برای اینکه بتوانند  تعدادی بیشتر وگرانترازدستگاه های مذکوربه مردم بفروشند،اقدام به فریب دادن مردم نموده اند.روش کارآنان هم به این شکل است که برای اینکه به خریداراثبات کنند  آبی که مینوشند پرازمیکروب وناخالصی های بسیارخطرناک است،ازخریدار یک لیوان آب لوله  کشی شهردرخواست میکنند ویک لیوان هم از آب باصطلاح تصفیه شده ای که خود همراه آورده درکنارلیوان آب لوله کشی خریدارقرارمیدهند، سپس دستگاه برقی کوچکی که نامش الکترولیز است ولی خودشان هم نمیدانند آن دستگاه چیست،وچهارالکترود دارد،که دوتا ازآنها ازجنس آلمنیوم ودوتای دیگرازجنس آهن است، طوری درلیوانهای   محتوی آب قرارمیدهند که یک جفت ازالکترودآلمنیومی وآهنی دریک لیوان ، ویک جفت دیگردرلیوان دیگرقرارگیرد،آنگاه دوشاخه دستگاه به پریزبرق میزنند و پس ازچندد دقیقه می بینید که آن لیوان محتوی آب لوله کشی بسیارگرم وتیره وکثیف می شود،درحالیکه لیوان محتوی آب تصفیه شده مد نظرفروشنده، نه گرم می شود ونه تیره وکثیف . وچون عا مه مردم ازموضوع کلک آنان بی اطلاع اند ،به این طریق اغفال وترغیب شده وبلا فاصله اقدام به خرید دستگاه تصفیه آب ازآن  فروشنده می نماید. آنهم به هرقیمتی که فروشنده بگوید ،چون فروشنده به دروغ ادعا میکند که دستگاه درتمام نمایندگی های کشوربه همین قیمت است وهیچ نماینده ای هم حق ندارد قیمت رابالا یا پائین کند.
وامادرموردکلاهبرداری فروشندگان دستگاه های تصفیه آب به خلق الله باتوسل به ابزارفریبنده ای بنام  ( الکترولیز ) به این شکل است که : هرگاه ما دو۲عد د الکترود ،که یکی ازجنس آلمنیوم ودیگری ازجنس آهن باشد،درلیوانی پرازآب گذاشته وحدودان یا حداقل مقداردوازده۱۲ولت برق دی سی طوری بکارببریم که سرمثبت +(به الکترود آهنی) وسرمنفی-) به الکترودآلمنیومی)،ااتصال یابد،بنابرقانون تجزیه شیمیائی مواد بوسیله عبورجریان الکتریسته از آنها،اتمهای خنثای دوالکترود مذکورباردار شده وبه یون تبدیل می شوند. لذا همین یونها هستند که آب را تیره وچرکین وتقریبان گل آلودمیسازند. بنده خود شخصان این تحقیق نیزانجام داده ام . دراین تحقیق فلزهای گوناگون تحت آزمایش قراردادم ودیدم که درمیان آنها تنهاهمان دوفلز،یعنی (آلمنیوم وآهن ) که  ازسایرفلزات آب راکثیف ترمیکنند،آن شرکت های کلاهبردارهم همان دوفلز نیزاسباب وحشت واغفال مردم قرار داده اند، تابارعب و وحشت انداختن در دل آنان وبا گرانترفروختن وفروش بیشتر، پول بیشتری به جیب بزنند.       
محقق ومبتکروسازنده نخستین تلسکوپ نجومی کشور ایران ازاستان بوشهر
حسین پورزائر

21 دیدگاه برای “اغفال وکلاهبرداری توسط فروشندگان تصفیه آب با توسل به دستگاه فریبنده ای بنام الکترولیز

 1. سلام باباجون.ممنون .خوشحال شدم که این مطلبو خوندم و واقعا ناراحت شدم بخاطر کلاهبرداری ها و باید پیگیری کنن مسولان

 2. باعرض سلام و ادب خدمت دوستان، حال پخته درنیابد هیچ خام/پس سخن کوتاه باید والسلام .بنده ازابتدا با دستگاه تصفیه آب استاندارد مخالفتی ندارم بل سخن بنده این است که آن لجن هائی که درآب لوله کشی شهر توسط دستگاه الکترولیز ایجاد می شود ذرات جداشده از دو الکترود آلمنیوم و آهن است نه از ناخالصی های موجود درآب که آن فروشندگان ادعامیکنند ودلیل اینکه درآن آبی که فروشنده همراه دارد لجن ایجاد نمی شود این است که قبلاً ودرغیاب مشتری آن آب توسط یک دستگاه غیر استاندارد تمام ناخالصی های اش ازآن زدوده اند ودیگرتجزیه شیمیائی درآن آب ایجاد نمی شود تا توسط ذرات جدا شده از آن دو الکترود آلمنیوم و آهن آب کثیف وگل آلود شود . ثانیاحقیر تأکید دارم که حتماً از دستگاه های تصفیه آب استفاده فرمائید لیک از دستگاه تصفیه آب استاندارد نه غیر استاندارد. پس مجدداً عرض میکنم بنده مخالف استفاده از دستگاه تصفیه آب نیستم ، فقط میگویم فریب شعبده بازی بعضی فروشندگانی که با دستگاه الکترولیز رعب و وحشت در دل مردم می اندازند نخورید که این نوعی شعبده است والسلام. فقیرحسین پورزائر. یاذتان باشد هیچ فروشنده ای نمی گوید ماست من ترش است .منظورم این است که اکثرکسانی که درمقابل مقاله علمی وعینی بنده جبهه گرفته اند یا فروشنده اند یا مبلغ دستگاه های تصفیه آب وگرنه درسراسرکشور بخاطر این اقدام بنده به اشکال گوناگون تقدیرنموده اند و حتی بعضی از فروشندگان که به این شکل اقدام به اغفال مردم کرده بودند توسط تعزیرات مجازات شدند.

 3. با تشکر از اینکه شما تحقیق کردید و این اطلاعات رو به دست اوردید
  ولی جواب شما در این مورد قانع کننده نیست چرا که اب لوله کشی به شکل لجن در میاید ولی اب تصفیه مشکل خاصی ندارد به هر صورت وجود املاح و سختی اب را در اب لوله کشی نمیتوتن نادیده گرفت چون همان اب وقتی جامدات محلول در اب از ان توسط تصفیه اب گرفته میشود دچار چنین مشگلی نیست درست است که بعضی از فروشندگان این موضوع را بزرگ میکنند ولی ایا پاسخی برای سوال بنده دارید
  fh ja;v

 4. ﺟﻨﺎﺏ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺭ. ﺑﺎ ﺳﻼﻡ
  ﻛﻼﻫﺒﺮﺩاﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺎﺭ ﻧﻴﺴﺖ. ﻭاﻗﻌﻴﺖ اﻳﻨﻪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻋﻴﺐ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ اﺳﻤﺰ ﻣﻌﻜﻮﺱ ﺩﻓﻊ ﻫﻤﻪ ﻳﻮﻧﻬﺎ و ﻓﻠﺰﻟﺖ ﻣﻀﺮ و ﻏﻴﺮ ﻣﻀﺮ ﺩاﺧﻞ ﺁﺏ ﺭا اﻧﺠﺎﻡ ﻣﻴﺪﻫﺪ و اﻳﻦ ﺩﺭ ﺫاﺕ اﻳﻦ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺴﺖ.
  ﺷﻤﺎ ﺑﻔﺮﻣﺎ ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻨﻲ ﻛﻪ ﺩﻭ ﺑﭽﻪ ﺩاﺭﻡ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺮﻑ ﻣﺴﻮﻟﻴﻦ ﻛﻪ ﻫﻴﭻ ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺭﻭﻱ ﻭﺭﻭﺩﻱ ﻧﻴﺘﺮاﺕ ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺁﺏ ﻧﺪاﺭﻧﺪ اﻋﺘﻤﺎﺩ ﻛﻨﻢ.
  ﺗﻮ ﻗﺒﻮﻝ ﻛﻦ ﻛﻪ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﻭﻥ اﻣﻼﺡ ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻤﺮاﺗﺐ ﺑﻬﺘﺮ اﺯ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﺁﺏ ﻧﻴﺘﺮاﺗﻲ ﺳﺰﻃﺎﻥ ﺯا. شﺷﻬﺮﻱ ﻫﺴﺖ.
  ﻟﻂﻔﺎ ﻧﮕﺮاﻥ ﺟﻴﺐ ﻣﺎ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﺒﺎﺵ ﻣﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺯ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﻲ ﺻﻼﺡ ﻣﻤﻠﻜﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﻣﻴﺪاﻧﻴﻢ.

دیدگاه ها بسته شده.