اغفال وکلاهبرداری توسط فروشندگان تصفیه آب با توسل به دستگاه فریبنده ای بنام الکترولیز

      دوستانی که تاکنون دستگاه تصفیه آب خانگی یاغیرخانگی نخریده اند،توجه ودقت کنند که شرکتها ونمایندگان وسایرفروشند گان تصفیه آب،برای اینکه بتوانند  تعدادی بیشتر وگرانترازدستگاه های مذکوربه مردم بفروشند،اقدام به فریب دادن مردم نموده اند.روش کارآنان هم به این شکل است که برای اینکه به خریداراثبات کنند  آبی که مینوشند پرازمیکروب وناخالصی های بسیارخطرناک است،ازخریدار یک لیوان آب لوله  کشی شهردرخواست میکنند ویک لیوان هم از آب باصطلاح تصفیه شده ای که خود همراه آورده درکنارلیوان آب لوله کشی خریدارقرارمیدهند، سپس دستگاه برقی کوچکی که نامش الکترولیز است ولی خودشان هم نمیدانند آن دستگاه چیست،وچهارالکترود دارد،که دوتا ازآنها ازجنس آلمنیوم ودوتای دیگرازجنس آهن است، طوری درلیوانهای   محتوی آب قرارمیدهند که یک جفت ازالکترودآلمنیومی وآهنی دریک لیوان ، ویک جفت دیگردرلیوان دیگرقرارگیرد،آنگاه دوشاخه دستگاه به پریزبرق میزنند و پس ازچندد دقیقه می بینید که آن لیوان محتوی آب لوله کشی بسیارگرم وتیره وکثیف می شود،درحالیکه لیوان محتوی آب تصفیه شده مد نظرفروشنده، نه گرم می شود ونه تیره وکثیف . وچون عا مه مردم ازموضوع کلک آنان بی اطلاع اند ،به این طریق اغفال وترغیب شده وبلا فاصله اقدام به خرید دستگاه تصفیه آب ازآن  فروشنده می نماید. آنهم به هرقیمتی که فروشنده بگوید ،چون فروشنده به دروغ ادعا میکند که دستگاه درتمام نمایندگی های کشوربه همین قیمت است وهیچ نماینده ای هم حق ندارد قیمت رابالا یا پائین کند.
وامادرموردکلاهبرداری فروشندگان دستگاه های تصفیه آب به خلق الله باتوسل به ابزارفریبنده ای بنام  ( الکترولیز ) به این شکل است که : هرگاه ما دو۲عد د الکترود ،که یکی ازجنس آلمنیوم ودیگری ازجنس آهن باشد،درلیوانی پرازآب گذاشته وحدودان یا حداقل مقداردوازده۱۲ولت برق دی سی طوری بکارببریم که سرمثبت +(به الکترود آهنی) وسرمنفی-) به الکترودآلمنیومی)،ااتصال یابد،بنابرقانون تجزیه شیمیائی مواد بوسیله عبورجریان الکتریسته از آنها،اتمهای خنثای دوالکترود مذکورباردار شده وبه یون تبدیل می شوند. لذا همین یونها هستند که آب را تیره وچرکین وتقریبان گل آلودمیسازند. بنده خود شخصان این تحقیق نیزانجام داده ام . دراین تحقیق فلزهای گوناگون تحت آزمایش قراردادم ودیدم که درمیان آنها تنهاهمان دوفلز،یعنی (آلمنیوم وآهن ) که  ازسایرفلزات آب راکثیف ترمیکنند،آن شرکت های کلاهبردارهم همان دوفلز نیزاسباب وحشت واغفال مردم قرار داده اند، تابارعب و وحشت انداختن در دل آنان وبا گرانترفروختن وفروش بیشتر، پول بیشتری به جیب بزنند.       
محقق ومبتکروسازنده نخستین تلسکوپ نجومی کشور ایران ازاستان بوشهر
حسین پورزائر

21 دیدگاه برای “اغفال وکلاهبرداری توسط فروشندگان تصفیه آب با توسل به دستگاه فریبنده ای بنام الکترولیز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *